Politika za privatnost

Mario

Koi sme nie

Predlog tekst: Adresata na našata veb-stranica e: https://mullinestatewines.it.

Komentari

Predlog tekst: Koga posetitelite ostavaat komentari na stranicata, gi sobirame podatocite prikažani vo formularot za komentari, a isto taka i IP adresata na posetitelot i nizata na korisnički agent na prelistuvačot za da pomogneme vo otkrivanjeto na spam.

Anonimizirana niza sozdadena od vašata adresa za e-pošta (isto taka narečena haš) može da se obezbedi na uslugata Gravatar za da se vidi dali ja koristite. Politikata za privatnost na uslugata Gravatar e dostapna ovde: https://automattic.com/privacy/. Otkako vašiot komentar ḱe bide odobren, slikata na vašiot profil e vidliva za javnosta vo kontekst na vašiot komentar.

Prosečna

Predlog tekst: ako postavuvate sliki na veb-lokacijata, treba da izbegnuvate da postavuvate sliki što vklučuvaat vgradeni podatoci za lokacija (EXIF GPS). Posetitelite na veb-lokacijata možat da prezemaat i izvlečat kakvi bilo podatoci za lokacijata od slikite na veb-lokacijata.

Kolačinja

Predlog tekst: Ako ostavite komentar na našata stranica, možete da izberete da gi začuvate vašeto ime, adresa na e-pošta i veb-lokacija vo kolačinja. Ovie se za vaša pogodnost za da ne mora povtorno da gi vnesuvate vašite podatoci koga ḱe ostavite drug komentar. Ovie kolačinja ḱe traat edna godina.

Ako ja posetite našata stranica za najavuvanje, ḱe postavime privremeno kolače za da utvrdime dali vašiot prelistuvač prifaḱa kolačinja. Ova kolače ne sodrži lični podatoci i se briše koga ḱe go zatvorite prelistuvačot.

Koga ḱe se najavite, nie isto taka ḱe postavime nekolku kolačinja za da gi začuvame vašite informacii za najavuvanje i izborot na ekranot. Kolačinjata za najavuvanje traat dva dena, dodeka kolačinjata so opcii na ekran traat edna godina. Ako izberete „Zapomni me“, vašeto najavuvanje ḱe trae dve nedeli. Ako se odjavite od vašata smetka, kolačinjata za najavuvanje ḱe bidat otstraneti.

Ako ureduvate ili objavite statija, dopolnitelno kolače ḱe se začuva vo vašiot prelistuvač. Ova kolače ne vklučuva lični podatoci i ednostavno go označuva ID na objavata na napisot što štotuku go uredivte. Istekuva po 1 den.

Sodržina vgradena od drugi veb-lokacii

Predlog tekst: napisite na ovaa stranica može da vklučuvaat vgradena sodržina (na pr. videa, sliki, statii itn.). Vgradenata sodržina od drugi veb-lokacii se odnesuva točno kako posetitelot da ja posetil drugata veb-lokacija.

Ovie veb-lokacii može da sobiraat podatoci za vas, da koristat kolačinja, da vgraduvaat dopolnitelno sledenje od treta strana i da ja sledat vašata interakcija so taa vgradena sodržina, vklučitelno i sledenje na vašata interakcija so vgradenata sodržina dokolku imate smetka i ste najaveni na taa veb-lokacija.

So kogo gi spodeluvame vašite podatoci

Predlog tekst: Ako pobarate resetiranje na lozinkata, vašata IP adresa ḱe bide vklučena vo e-poštata za resetiranje.

Kolku dolgo gi čuvame vašite podatoci

Predlog tekst: Ako ostavite komentar, komentarot i negovite metapodatoci ḱe se zadržat na neodredeno vreme. Na ovoj način možeme avtomatski da gi prepoznaeme i odobruvame site posledovatelni komentari namesto da gi čuvame vo redica za umerenost.

Za korisnicite koi se registriraat na našata veb-lokacija (dokolku gi ima), gi čuvame i ličnite informacii što tie gi davaat vo nivniot korisnički profil. Site korisnici možat da gi vidat, ureduvaat ili brišat nivnite lični podatoci vo sekoe vreme (osven što ne možat da go promenat svoeto korisničko ime). Administratorite na veb-lokaciite isto taka možat da gi vidat i ureduvaat ovie informacii.

Koi prava gi imate vrz vašite podatoci

Predlog tekst: ako imate smetka na ovaa stranica ili ste ostavile komentari, možete da pobarate da dobiete izvezena datoteka so ličnite podatoci što gi čuvame za vas, vklučuvajḱi gi i site podatoci što ni gi dadovte. Možete isto taka da pobarate da gi izbrišeme site lični podatoci što gi imame za vas. Ova ne vklučuva podatoci što sme obvrzani da gi čuvame za administrativni, pravni ili bezbednosni celi.

Kade se ispraḱaat vašite podatoci

Predlog tekst: Komentarite na posetitelite može da se proverat od usluga za avtomatsko otkrivanje spam.